Frakciók

Kabalista

A misztikus tudás feltárói, sötét művészetek tanulói és felfedezők a tudomány peremén. A kabalisták a démonok saját erejét fordítják ellenük. Kabalisták varázslók, de méginkább démonidézők, démonok irányítói és az alvilág legfőbb erői. Arra törekednek, hogy feltárják a démonok lényegét így megvalósítva az emberiség következő evolúciós lépcsőjét.
A kabalisták vészjósló varázslatokat és misztikus artifaktokat használnak, a démonok fegyvereit és erejét fordítja önmaguk ellen. „Fekete” mágiát és misztikus fegyvereiket elsődleges eszközként használják a démonok elleni küzdelemben, tűz ellen tűzzel vér ellen vérrel harcolnak. Néhányukat annyira megérintették a sötét erők, hogy már magukon hordják az ellenségeik jellegzetességeit, akiktől az erejüket ellopták, és borotvaélen táncolnak a jó és a rossz ill. rend és káosz közt.

A „Cabal” egyesítette a különböző tudományok ágait és az ősi, misztikus gyakorlatokat, hogy felszabadítsák az emberiség szellemének belső potenciálját és ezzel előidézzék a következő lépést evolúciójukban, amit ébredésként ismernek.
Mindig voltak olyanok akik, kezdetektől jelöltek voltak az „ébredők” címre. Sir Isaac Newton volt az első modern tudós és az utolsó ősi mágus és alkimista. Tesla munkái világosan megmutatják, hogy a kutatása jóval túlterjedt a közönséges ember felfogóképességén .Aleister Crowley a századfordulón tett néhány utalást a kabalistákra a „majickal” szövegekben, és bizonyos kultikus ponyvairodalmakban is megjelentek, mint például Lovecraft Necronomicon című művében. Ősi babiloni szövegek szerint: „ Az utolsó lépést az „ébredésben” a vezető, a “cabal” nagy szeme teszi meg, mely áthatol a leplen, és megküzd a pokol nagyurával. Ha győz, elnyeri a pokol kilenc kapujának kulcsát, mely teljes irányítást ad számára a sötét erők felett.” Akár sikerült, akár nem sikerült, a kabalistáknak áthatolni a leplen, a pokol erői elárasztották a világunkat. Azokat, akiket megérintett a sötétség és megélték, hogy beszélhessenek róla, megváltoztak. Látják a dolgok másik oldalát, gyakran metaforaként tekintenek a világ sorsára „Ragyogóbb a fény, sötétebb az árnyék.”
Bár gyanakvás és meg nem értettség jellemzi a legtöbbjüket, a tudás kutatói több alkalommal bizonyították már az emberiség iránti hűségüket.

A kabalista skillek és varázslatok három iskolába sorolhatók:
– Hatalom: Ezek a varázslatok és skillek lehetővé teszik a kabalistának elfogni, kontrollálni vagy éppen képezni a pokol szolgáit. Ezeket az erőket helyesen felhasználva lehet megidézni a démonokat az alvilágból és kényszeríteni őket, hogy saját fajtája ellen harcoljon.

– Felidézés: Ezek a varázslatok manipulálják az energiákat, vagy láthatatlan erőforrásokat csapolnak, hogy a kívánt hatást elérjék. Valójában semmiből hoznak létre valamit. A felidézés varázslatok közül, nagyon sok a látványos és nemegy hatalmas sérüléseket képes okozni.

– Átváltozás: A tudásnak ez az iskolája képes ideiglenesen démonok alakját felvenni és felhasználni az erejüket. Ezáltal szarvak, tüskék, megnyúlt végtagok vagy akár csápok is megjelenhetnek az alkalmazóján. Néhány különösen nagyhatalmú kabalista, folyamatosan, számos módon képes változtatni külsején, démoni részeket ágyazva a testébe. Ez a legnagyobb kihívást jelentő út, mely óriási veszélyeket rejt magában, de ez kínálja a legnagyobb hatalmat is egyúttal.

Templomos

Azon ősi szertartások és rituálék követői, melyet azok a templomos lovagok hagytak rájuk, akik századokkal előre leírták és tanították a démoni invázió eljövetelét. Rendjük a sötét idők óta készült erre az apokalipszisre, tanulták a szent mágia útjait és szervezték követőiket a pokol elleni végső összecsapásra.

Templomosok az igaz hívők, a hit őrzői és a gonoszság pusztítói. Rendkívül szervezettek és fegyelmezettek, a több százados felkészülés, kiváló alapot nyújt nekik a démonok elleni háborúhoz. Ők védik és kontrollálják a föld alatti metróhálózatot, ami az emberiség szentélyeként szolgál.

A templomosok a világ évszázados katonai modelljét használják fel. Fegyelmezettek és egységesek mégis ez különbözteti meg őket. Erős hierarchiával rendelkeznek a társadalom irányításában és harcban, ez egyértelművé teszi a rangidős személyét, mely révén rendkívül ütőképesek lesznek, ha csapatban harcolnak.

The Order
A templomos útja ősi szertartásokkal és rítusokkal telített. A követik a szabályokat, eredményesen és a tisztaság szándékával védik, az ennek megfelelően elnevezett szervezetüket a „Rend”-et. A démoni apokalipszis következményeként, visszatértek eredeti szándékukhoz: fenntartani a figyelmet az ősi nagyhatalmú ereklyék felett és óvni az emberi vérvonalat.
A templomos „technokovácsok” olyan fegyvereket kovácsolnak melyek, megtartják hadi és középkori jellegzetességeiket, miközben magukba foglalják egyfajta egyvelegét a mágiának és technológiának..

Képességek
A templomos skilljei és varázslatai 3 disciplínába sorolhatók:

– Támadás: Ezek a skillek lehetőséget adnak a templomosnak, hogy növelje az általa okozott sérüléseket, , hogy növelje a kritikus támadásának az esélyét, vagy akár több célpontot támadjon egyszerre. Néhány templomos képes fókuszálni az akaratát és az igaz bosszú erejét, amivel további „szent” sérülést okozhatnak támadásaikkal.

– Segítségül hívás: Olyan ősi szertartások melyek rövid ideig nagyban növelik a templomos támadó és védekező képességét. Gyakran hatnak a Templomos testi képességeire, felruházva a lovagot emberfeletti erővel, gyorsasággal, védelemmel vagy harci mozgékonysággal.

– Szent aura: Ezeknek a ragyogó auráknak számtalan hatásuk lehet: démonok sebzése, nagyobb védelem a templomosnak és az ő szövetségeseinek, gyógyítás stb. Ezek az aurák nem aktív képességek, a templomos aktivizálja, majd addig lesz hatással rá és környezetére, még le nem állítja.

Vadász

Titkos küldetések. Ügynökség. Minden kormánynak megvan a maga sötét oldala. Névtől függetlenül, a világ hatalmainak mindig megvoltak a maguk magasan képzett egyénei, akik az árnyékokban mozogtak és a veszedelmekkel a maguk rendkívül halálós módján küzdöttek meg. Az átlag ember álmaiban sem szereplő fejletsségű technológiával lettek kiképezve. Ezek a Vadászok mind a legveszélyesebb zsákmányt kutatták – egymást.

Ez így volt, míg a démonok meg nem jöttek.

Mikor a démonok gyors és halálos erővel érkeztek. Milliók hulltak el azonnal, és pár nap leforgása után, űgy tünt csak egy maréknyi ember élte túl a tamadást. Nem meglepően, nagy százaléka a túlélőknek a Vadászok voltak – a képzésük, ösztöneik, fizikai és mentális képességeik és tudásuk jól szolgálták őket. Nemzeti lojalitások hulltak porba és esküdt ellenségek álltak egymás mellé ahogy a politikai dogmákat a semmibe dobták, hogy a nagyobb ellenséggel nézzenek szembe, a démonokkal. Korábban titokban tartott módszereket és fegyvereket osztottak meg a Vadászok, egymás helyett a világukat fenyegető démonokat vették célkeresztbe.

A Vadász

A vadászok őstípusa misztikumba és ködbe burkolózik. Egyrészről ő az orvgyilkos, a nindzsa, a kés a sötétben. Másfelől ő egy Ronin, magasan képzett harcos, mester nélkül, és ő a pusztító, a vakító fegyvertűz és halálos pontosság ereje, aki pusztulást hoz mindenre ami útjába áll. A Vadász, sosem nyugodt.

A Vadász megtanulta miként használja fel természetes képességeit és a különleges technológiákat, hogy eredményesen vegye fel a harcot bármely ellenféllel szembe, annak erejétől és számától függetlenül. Ez nem csak szegényes mutatvány, hisz a démonok java részt sebezhetetlenek az evilági támadásokkal szemben. Minden ellenségnek megvan a maga gyenge pontja és a Vadászok célja, hogy megtalálják és kihasználják ezeket.

Ugyan elismerik a hatékonyságát, a Vadászok bizalmatlanok a mágia és a “szentség” minden formájával szemben. Többre tartják a képességeket a hithez képest, és íly módon nem is keverednek ezoterikus vitákba a jó és rossz fölött. Alapvetően a démonok nagyon veszélyes zsákmányok, és egy nagyon ügyes Vadász kell hogy elejtsen egyet. Állj félre és hagyd, hogy tegyék a dolgukat.